10:44:0 Thứ Hai , Ngày 11 tháng 12 năm 2017 Trang chủ   |  Đ/ký học đi (ngành chính)   |  Đ/ký học đi (ngành 2)   |  Đ/ký HL/CT/HB (ngành chính)   |  Đ/ký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :1/7/2017
Ngày KTHK :31/12/2017
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP
STTLớpHọ tên cố vấnĐiện thoạiEmail
1CQ54/01.01 Phạm Thanh Hà
2CQ54/01.02 Phùng Thanh Loan
3CQ54/01.03 Vũ Quốc Dũng
4CQ54/01.04 Nguyễn Thanh Giang
5CQ54/02.01 Nguyễn Đình Chiến
6CQ54/02.02 Lý Phương Duyên
7CQ54/02.03 Vương Thị Thu Hiền
8CQ54/02.04 Nguyễn Thị Thanh Hoài
9CQ54/03.01 Đoàn Thị Thu Hương
10CQ54/03.02 Nguyễn Ánh Nguyệt
11CQ54/03.03 Nguyễn Thị Thu Hà
12CQ54/03.04 Nguyễn Thị Thu Hà
13CQ54/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
14CQ54/05.02 Nguyễn Hoàng Tuấn
15CQ54/05.03 Thái Bùi Hải An
16CQ54/05.04 Nguyễn Thị Kim Oanh
17CQ54/05.05 Phạm Thị Bích Ngọc
18CQ54/05.06 Hoàng Thúy Dung
19CQ54/08.01 Đặng Lê Ngọc
20CQ54/08.02 Vũ Việt Ninh
21CQ54/08.03 Nguyễn Đình Dũng
22CQ54/08.04 Nguyễn Đình Dũng
23CQ54/11.01 Ngô Thị Kim Hòa
24CQ54/11.02 Ngô Thị Kim Hòa
25CQ54/11.03 Bạch Thị Thu Hường
26CQ54/11.04 Bạch Thị Thu Hường
27CQ54/11.05 Bùi Thu Hà
28CQ54/11.06 Bùi Thu Hà
29CQ54/11.07 Phạm Minh Đức
30CQ54/11.08 Phạm Minh Đức
31CQ54/11.09 Phạm Thị Thanh Hòa
32CQ54/11.10 Phạm Thị Thanh Hòa
33CQ54/11.11 Nguyễn Thu Hà
34CQ54/11.12 Nguyễn Thu Hà
35CQ54/11.13 Bùi Thị Hà Linh
36CQ54/11.14 Bùi Thị Hà Linh
37CQ54/11.15 Nguyễn Thành Đạt
38CQ54/11.16 Nguyễn Thành Đạt
39CQ54/11CL.01 Phạm Thị Vân Anh
40CQ54/11CL.02 Nguyễn Thị Hà
41CQ54/15.01 Trần Thị Lan
42CQ54/15.02 Đặng Thị Ái
43CQ54/15.03 Trần Thị Quỳnh Hoa
44CQ54/15.04 Trần Thị Ngà
45CQ54/15.05 Trần Thị Việt Thạch
46CQ54/15.06 Trần Thị Việt Thạch
47CQ54/15.07 Lã Thị Lâm
48CQ54/15.08 Trần Thị Thu Hiền
49CQ54/16.01 Nguyễn Thị Tuyết Mai
50CQ54/16.02 Nguyễn Thị Tuyết Mai
51CQ54/18.01 Hà Thị Đoan Trang
52CQ54/18.02 Nguyễn Thị Thảo
53CQ54/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
54CQ54/19.02 Cao Minh Tiến
55CQ54/21.01 Lê Thị Thu Minh
56CQ54/21.02 Lê Thị Thu Minh
57CQ54/21.03 Nguyễn Thu Hiền
58CQ54/21.04 Nguyễn Thu Hiền
59CQ54/21.05 Ngụy Thu Hiền
60CQ54/21.06 Ngụy Thu Hiền
61CQ54/21.07 Tràn Thị Tuyết
62CQ54/21.08 Tràn Thị Tuyết
63CQ54/21.09 Mai Thị Thư
64CQ54/21.10 Mai Thị Thư
65CQ54/21.11 Dương Thị Yến
66CQ54/21.12 Dương Thị Yến
67CQ54/21.13 Lê Thị Hoa
68CQ54/21.14 Lê Thị Hoa
69CQ54/21.15 Nguyễn Thị Nga
70CQ54/21.16 Nguyễn Thị Nga
71CQ54/21.17 Cấn Mỹ Dung
72CQ54/21.18 Cấn Mỹ Dung
73CQ54/21.19 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
74CQ54/21.20 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
75CQ54/21CL.01 Vũ Thị Phương Liên
76CQ54/21CL.02 Nguyễn Thu Hảo
77CQ54/22.01 Phạm Phương Anh
78CQ54/22.02 Phạm Phương Anh
79CQ54/22.03 Nguyễn Hải Vân
80CQ54/22.04 Nguyễn Hải Vân
81CQ54/22.05 Nguyễn Thị Thanh Phương
82CQ54/22.06 Nguyễn Thị Thanh Phương
83CQ54/22.07 Phí Thị Kiều Anh
84CQ54/22.08 Phí Thị Kiều Anh
85CQ54/22.09 Hoàng Thị Kim Ưng
86CQ54/22.10 Hoàng Thị Kim Ưng
87CQ54/23.01 Phạm Thu Huyền
88CQ54/23.02 Ngô Thị Thùy Quyên
89CQ54/23.03 Hy Thị Hải Yến
90CQ54/23.04 Phạm Thu Trang
91CQ54/31.01 Đặng Thị Tuyết
92CQ54/31.02 Trần Tuấn Anh
93CQ54/31.03 Vũ Thị Vân Khánh
94CQ54/31.04 Lê Xuân Đại
95CQ54/32.01 Đào Thị Minh Thanh
96CQ54/32.02 Đào Thị Minh Thanh
97CQ54/32.03 Lê Việt Nga
98CQ54/32.04 Lê Việt Nga
99CQ54/41.01 Phạm Thái Huyền Trang
100CQ54/41.02 Hoàng Thị Thanh Liễu
101CQ54/41.03 Hoàng Hải Xanh
102CQ54/41.04 Đồng Thị Ngọc Lan
103CQ54/51.01 Trần Hương Giang
104CQ54/51.02 Trương Thị Minh Hạnh
105CQ54/51.03 Ngô Thị Việt Anh
106CQ54/51.04 Trần Thu Hoài
107CQ54/51.05 Phan Thị Xuân
108CQ54/51.06 Đào Thị Oanh
109CQ54/61.01 Nguyễn Vũ Minh
110CQ54/61.02 Nguyễn Vũ Minh
111CQ54/62.01 Vũ Thị Lê Hoa
112CQ54/62.02 Nguyễn Thanh Thảo
113CQ54/62.03 Nguyễn Thị Duyên
114CQ54/62.04 Nguyễn Phúc Đài
115CQ54/63.01 Phạm Thị Hồng Nhung
116CQ54/63.02 Hoàng Thu Hằng
117BC17.21.01   
118BC17.21.02   
119CH25B3   
120CH25B4   
121CH25C10   
122CH25C6   
123CH25C7   
124CH25C8   
125CH25C9   
126LC20.21.01   
127LC20.21.02   
128LC20.21.03   
129LC20.21.04   

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ