3:23:39 Thứ Bẩy , Ngày 24 tháng 2 năm 2018 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :1/1/2018
Ngày KTHK :30/6/2018
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP
STTLớpHọ tên cố vấnĐiện thoạiEmail
1CQ54/01.01 Phạm Thanh Hà
2CQ54/01.02 Phùng Thanh Loan
3CQ54/01.03 Vũ Quốc Dũng
4CQ54/01.04 Nguyễn Thanh Giang
5CQ54/02.01 Nguyễn Đình Chiến
6CQ54/02.02 Lý Phương Duyên
7CQ54/02.03 Vương Thị Thu Hiền
8CQ54/02.04 Nguyễn Thị Thanh Hoài
9CQ54/03.01 Đoàn Thị Thu Hương
10CQ54/03.02 Nguyễn Ánh Nguyệt
11CQ54/03.03 Nguyễn Thị Thu Hà
12CQ54/03.04 Nguyễn Thị Thu Hà
13CQ54/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
14CQ54/05.02 Nguyễn Hoàng Tuấn
15CQ54/05.03 Thái Bùi Hải An
16CQ54/05.04 Nguyễn Thị Kim Oanh
17CQ54/05.05 Phạm Thị Bích Ngọc
18CQ54/05.06 Hoàng Thúy Dung
19CQ54/08.01 Đặng Lê Ngọc
20CQ54/08.02 Vũ Việt Ninh
21CQ54/08.03 Nguyễn Đình Dũng
22CQ54/08.04 Nguyễn Đình Dũng
23CQ54/11.01 Ngô Thị Kim Hòa
24CQ54/11.02 Ngô Thị Kim Hòa
25CQ54/11.03 Bạch Thị Thu Hường
26CQ54/11.04 Bạch Thị Thu Hường
27CQ54/11.05 Bùi Thu Hà
28CQ54/11.06 Bùi Thu Hà
29CQ54/11.07 Phạm Minh Đức
30CQ54/11.08 Phạm Minh Đức
31CQ54/11.09 Phạm Thị Thanh Hòa
32CQ54/11.10 Phạm Thị Thanh Hòa
33CQ54/11.11 Nguyễn Thu Hà
34CQ54/11.12 Nguyễn Thu Hà
35CQ54/11.13 Bùi Thị Hà Linh
36CQ54/11.14 Bùi Thị Hà Linh
37CQ54/11.15 Nguyễn Thành Đạt
38CQ54/11.16 Nguyễn Thành Đạt
39CQ54/11CL.01 Phạm Thị Vân Anh
40CQ54/11CL.02 Nguyễn Thị Hà
41CQ54/15.01 Trần Thị Lan
42CQ54/15.02 Đặng Thị Ái
43CQ54/15.03 Trần Thị Quỳnh Hoa
44CQ54/15.04 Trần Thị Ngà
45CQ54/15.05 Trần Thị Việt Thạch
46CQ54/15.06 Trần Thị Việt Thạch
47CQ54/15.07 Lã Thị Lâm
48CQ54/15.08 Trần Thị Thu Hiền
49CQ54/16.01 Nguyễn Thị Tuyết Mai
50CQ54/16.02 Nguyễn Thị Tuyết Mai
51CQ54/18.01 Hà Thị Đoan Trang
52CQ54/18.02 Nguyễn Thị Thảo
53CQ54/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
54CQ54/19.02 Cao Minh Tiến
55CQ54/21.01 Lê Thị Thu Minh
56CQ54/21.02 Lê Thị Thu Minh
57CQ54/21.03 Nguyễn Thu Hiền
58CQ54/21.04 Nguyễn Thu Hiền
59CQ54/21.05 Ngụy Thu Hiền
60CQ54/21.06 Ngụy Thu Hiền
61CQ54/21.07 Tràn Thị Tuyết
62CQ54/21.08 Tràn Thị Tuyết
63CQ54/21.09 Mai Thị Thư
64CQ54/21.10 Mai Thị Thư
65CQ54/21.11 Dương Thị Yến
66CQ54/21.12 Dương Thị Yến
67CQ54/21.13 Lê Thị Hoa
68CQ54/21.14 Lê Thị Hoa
69CQ54/21.15 Nguyễn Thị Nga
70CQ54/21.16 Nguyễn Thị Nga
71CQ54/21.17 Cấn Mỹ Dung
72CQ54/21.18 Cấn Mỹ Dung
73CQ54/21.19 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
74CQ54/21.20 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
75CQ54/21CL.01 Vũ Thị Phương Liên
76CQ54/21CL.02 Nguyễn Thu Hảo
77CQ54/22.01 Phạm Phương Anh
78CQ54/22.02 Phạm Phương Anh
79CQ54/22.03 Nguyễn Hải Vân
80CQ54/22.04 Nguyễn Hải Vân
81CQ54/22.05 Nguyễn Thị Thanh Phương
82CQ54/22.06 Nguyễn Thị Thanh Phương
83CQ54/22.07 Hồ Mai Ly
84CQ54/22.08 Hồ Mai Ly
85CQ54/22.09 Hoàng Thị Kim Ưng
86CQ54/22.10 Hoàng Thị Kim Ưng
87CQ54/23.01 Phạm Thu Huyền
88CQ54/23.02 Ngô Thị Thùy Quyên
89CQ54/23.03 Hy Thị Hải Yến
90CQ54/23.04 Phạm Thu Trang
91CQ54/31.01 Đặng Thị Tuyết
92CQ54/31.02 Trần Tuấn Anh
93CQ54/31.03 Vũ Thị Vân Khánh
94CQ54/31.04 Lê Xuân Đại
95CQ54/32.01 Đào Thị Minh Thanh
96CQ54/32.02 Đào Thị Minh Thanh
97CQ54/32.03 Lê Việt Nga
98CQ54/32.04 Lê Việt Nga
99CQ54/41.01 Phạm Thái Huyền Trang
100CQ54/41.02 Hoàng Thị Thanh Liễu
101CQ54/41.03 Hoàng Hải Xanh
102CQ54/41.04 Đồng Thị Ngọc Lan
103CQ54/51.01 Trần Hương Giang
104CQ54/51.02 Trương Thị Minh Hạnh
105CQ54/51.03 Ngô Thị Việt Anh
106CQ54/51.04 Trần Thu Hoài
107CQ54/51.05 Phan Thị Xuân
108CQ54/51.06 Đào Thị Oanh
109CQ54/61.01 Nguyễn Vũ Minh
110CQ54/61.02 Nguyễn Vũ Minh
111CQ54/62.01 Vũ Thị Lê Hoa
112CQ54/62.02 Nguyễn Thanh Thảo
113CQ54/62.03 Nguyễn Thị Duyên
114CQ54/62.04 Nguyễn Phúc Đài
115CQ54/63.01 Phạm Thị Hồng Nhung
116CQ54/63.02 Hoàng Thu Hằng
118CQ55/01.01 Nguyễn Thu Hương
119CQ55/01.02 Phạm Thị Hoàng Phương
120CQ55/01.03 Nguyễn Thùy Linh
121CQ55/01.04 Nguyễn Thùy Linh
122CQ55/02.01 Nguyễn Thị Minh Hằng
123CQ55/02.02 Tôn Thu Hiền
124CQ55/02.03 Nguyễn Đình Chiến
125CQ55/02.04 Phạm Nữ Mai Anh
126CQ55/03.01 Trịnh Hữu Hạnh
127CQ55/03.02 Trịnh Hữu Hạnh
128CQ55/03.03 Nguyễn Ánh Nguyệt
129CQ55/03.04 Nguyễn Ánh Nguyệt
130CQ55/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
131CQ55/05.02 Nguyễn Thị Kim Oanh
132CQ55/05.03 Nguyễn Hoàng Tuấn
133CQ55/05.04 Thái Bùi Hải An
134CQ55/05.05 Nguyễn Thị Lan Hương
135CQ55/05.06 Hoàng Thúy Dung
136CQ55/08.01 Dương Đức Thắng
137CQ55/08.02 Dương Đức Thắng
138CQ55/08.03 Lê Thị Mai Anh
139CQ55/08.04 Lê Thị Mai Anh
140CQ55/09.01 Nghiêm Thị Thà
141CQ55/09.02 Nghiêm Thị Thà
142CQ55/11.01 Nguyễn Thị Bảo Hiền
143CQ55/11.02 Nguyễn Thị Bảo Hiền
144CQ55/11.03 Hồ Quỳnh Anh
145CQ55/11.04 Hồ Quỳnh Anh
146CQ55/11.05 Vũ Thị Lan Nhung
147CQ55/11.06 Vũ Thị Lan Nhung
148CQ55/11.07 Bạch Thị Thanh Hà
149CQ55/11.08 Bạch Thị Thanh Hà
150CQ55/11.09 Nguyễn Thị Thanh
151CQ55/11.10 Nguyễn Thị Thanh
152CQ55/11.11 Trần Đức Trung
153CQ55/11.12 Trần Đức Trung
154CQ55/11.13 Vũ Thị Tuyết Thanh
155CQ55/11.14 Vũ Thị Tuyết Thanh
156CQ55/11CL.01 Nguyễn Tuấn Dương
157CQ55/11CL.02 Nguyễn Tuấn Dương
158CQ55/11CL.03 Diêm Thị Thanh Hải
159CQ55/11CL.04 Diêm Thị Thanh Hải
160CQ55/11CL.05 Đặng Phương Mai
161CQ55/11CL.06 Đặng Phương Mai
162CQ55/15.01 Lã Thị Lâm
163CQ55/15.02 Trần Thị Việt Thạch
164CQ55/15.03 Đặng Thị Ái
165CQ55/15.04 Trần Thị Lan
166CQ55/15.05 Trần Cảnh Toàn
167CQ55/15.06 Trần Thị Thu Hiền
168CQ55/16.01 Lâm Thị Thanh Huyền
169CQ55/16.02 Lâm Thị Thanh Huyền
170CQ55/18.01 Hà Thị Đoan Trang
171CQ55/18.02 Phùng Thanh Loan
172CQ55/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
173CQ55/19.02 Vũ Thị Thúy Nga
174CQ55/21.01 Nguyễn Hương Giang
175CQ55/21.02 Nguyễn Hương Giang
176CQ55/21.03 Bùi Thị Hằng
177CQ55/21.04 Bùi Thị Hằng
178CQ55/21.05 Trần Thị Phương Thảo
179CQ55/21.06 Trần Thị Phương Thảo
180CQ55/21.07 Đỗ Minh Thoa
181CQ55/21.08 Đỗ Minh Thoa
182CQ55/21.09 Nguyễn Thị Phương Tuyến
183CQ55/21.10 Nguyễn Thị Phương Tuyến
184CQ55/21.11 Lại Thị Ngân
185CQ55/21.12 Lại Thị Ngân
186CQ55/21.13 Nguyễn Thị Huế
187CQ55/21.14 Nguyễn Thị Huế
188CQ55/21.15 Lý Lan Yên
189CQ55/21.16 Lý Lan Yên
190CQ55/21CL.01 Phí Thị Kiều Anh
191CQ55/21CL.02 Phí Thị Kiều Anh
192CQ55/21CL.03 Nguyễn Minh Thành
193CQ55/21CL.04 Nguyễn Minh Thành
194CQ55/21CL.05 Đinh Thị Thu Hà
195CQ55/21CL.06 Đinh Thị Thu Hà
196CQ55/22.01 Hoàng Thanh Hạnh
197CQ55/22.02 Hoàng Thanh Hạnh
198CQ55/22.03 Đặng Thị Hương
199CQ55/22.04 Đặng Thị Hương
200CQ55/22.05 Hoàng Thanh Hạnh
201CQ55/22.06 Hoàng Thanh Hạnh
202CQ55/22.07 Đặng Thị Hương
203CQ55/22.08 Đặng Thị Hương
204CQ55/22.09 Vũ Thùy Linh
205CQ55/22.10 Vũ Thùy Linh
206CQ55/23.01 Phạm Thanh Hà
207CQ55/23.02 Vũ Quốc Dũng
208CQ55/23.03 Phạm Lê Thanh Vân0902253205
209CQ55/23.04 Lê Thanh Dung
210CQ55/31.01 Vũ Thị Vân Khánh
211CQ55/31.02 Vũ Thị Vân Khánh
212CQ55/31.03 Lê Xuân Đại
213CQ55/31.04 Đào Thị Hương
214CQ55/32.01 Đinh Thị Len
215CQ55/32.02 Nguyễn Thị Nhung
216CQ55/32.03 Mai Mai
217CQ55/32.04 Nguyễn Thị Vân Anh
218CQ55/41.01 Đào Đức Hoàng
219CQ55/41.02 Cao Minh Hạnh
220CQ55/41.03 Nguyễn Thị Kim Oanh
221CQ55/41.04 Nguyễn Hữu Xuân Trường
222CQ55/51.01 Trần Thị Thu Nga
223CQ55/51.02 Trần Minh Thu
224CQ55/51.03 Nguyễn Thị Thanh Thanh
225CQ55/51.04 Nguyễn Thị Thùy Trang
226CQ55/51.05 Phan Thị Hà My
227CQ55/51.06 Bùi Thị Tuyết Mai
228CQ55/61.01 Lưu Huyền Trang
229CQ55/61.02 Lưu Huyền Trang
230CQ55/62.01 Lương Thu Thủy
231CQ55/62.02 Trần Phương Dịu
232CQ55/63.01 Đỗ Ngọc Thanh
233CQ55/63.02 Phạm Thị Việt Hà
234BC17.21.01 Thạch Văn Thanh
235BC17.21.02 Nguyễn Thị Thu Hương
250LC20.21.01 Đoàn thị Thúy Nga
251LC20.21.02 Đoàn thị Thúy Nga
252LC20.21.03 Nguyễn Hương Thảo
253LC20.21.04 Nguyễn Hương Thảo

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ