10:40:52 Thứ Hai , Ngày 11 tháng 12 năm 2017 Trang chủ   |  Đ/ký học đi (ngành chính)   |  Đ/ký học đi (ngành 2)   |  Đ/ký HL/CT/HB (ngành chính)   |  Đ/ký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :1/7/2017
Ngày KTHK :31/12/2017
 

THỜI KHÓA BIỂU

Môn học
Lớp

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MPT0125CQ54_HL1 Tuần 6 (31/07/2017 -> 05/08/2017)
 BUỔI TỐI
TiếtThứ Hai, 31/07/2017Thứ Ba, 01/08/2017Thứ Tư, 02/08/2017Thứ Năm, 03/08/2017Thứ Sáu, 04/08/2017Thứ Bẩy, 05/08/2017Chủ nhật, 06/08/2017
1MônMPT0125MPT0125MPT0125MPT0125
Phòng
GV
2MônMPT0125MPT0125MPT0125MPT0125
Phòng
GV
3MônMPT0125MPT0125MPT0125MPT0125
Phòng
GV
4MônMPT0125MPT0125MPT0125MPT0125
Phòng
GV
THỜI KHÓA BIỂU LỚP MPT0125CQ54_HL1 Tuần 7 (07/08/2017 -> 12/08/2017)
 BUỔI TỐI
TiếtThứ Hai, 07/08/2017Thứ Ba, 08/08/2017Thứ Tư, 09/08/2017Thứ Năm, 10/08/2017Thứ Sáu, 11/08/2017Thứ Bẩy, 12/08/2017Chủ nhật, 13/08/2017
1MônMPT0125MPT0125MPT0125MPT0125MPT0125
Phòng
GV
2MônMPT0125MPT0125MPT0125MPT0125MPT0125
Phòng
GV
3MônMPT0125MPT0125MPT0125MPT0125MPT0125
Phòng
GV
4MônMPT0125MPT0125MPT0125MPT0125MPT0125
Phòng
GV
THỜI KHÓA BIỂU LỚP MPT0125CQ54_HL1 Tuần 8 (14/08/2017 -> 19/08/2017)
 BUỔI TỐI
TiếtThứ Hai, 14/08/2017Thứ Ba, 15/08/2017Thứ Tư, 16/08/2017Thứ Năm, 17/08/2017Thứ Sáu, 18/08/2017Thứ Bẩy, 19/08/2017Chủ nhật, 20/08/2017
1MônMPT0125MPT0125
Phòng
GV
2MônMPT0125MPT0125
Phòng
GV
3MônMPT0125MPT0125
Phòng
GV
4MônMPT0125MPT0125
Phòng
GV

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ