10:41:46 Thứ Hai , Ngày 11 tháng 12 năm 2017 Trang chủ   |  Đ/ký học đi (ngành chính)   |  Đ/ký học đi (ngành 2)   |  Đ/ký HL/CT/HB (ngành chính)   |  Đ/ký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :1/7/2017
Ngày KTHK :31/12/2017
  KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC. HỌC KỲ 1 NĂM 2017-2018

Sinh viên: chủ động đăng ký môn học qua mạng, nộp học phí và dự khai giảng theo kế hoạch sau:

 KHÓA 54CQ (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học1/8/20179/9/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 15/05/201723h00, 31/08/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Ngày bắt đầu học1/8/2017
 
 KHÓA 54CQ (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học7/8/201731/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 100h00, 07/08/201700h00, 12/08/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Ngày bắt đầu học14/8/2017

 KHOA Khoa Quản trị Kinh doanh (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 111h00, 02/06/201723h59, 03/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Hệ thống thông tin kinh tế (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 115h00, 02/06/201723h59, 03/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Ngoại ngữ (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 06/06/201723h59, 07/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Kinh tế (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 118h00, 02/06/201723h59, 03/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Tài chính doanh nghiệp (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 31/05/201723h59, 01/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Kế toán (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 04/06/201723h59, 05/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Tài chính Công (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 02/06/201723h59, 03/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Tài chính Quốc tế (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 118h00, 06/06/201723h59, 07/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 115h00, 06/06/201723h59, 07/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017
 
 KHOA Khoa Thuế - Hải quan (Học đi)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học31/7/20172/12/2017
 2. Thời gian đăng ký đợt 111h00, 06/06/201723h59, 07/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 09/06/201708h00, 10/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 13/06/201723h59, 14/06/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học31/7/2017

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ